Skip to content
 

کتیبه شاپور یکم در نقش‌رجب 2

کتیبه شاپور یکم در نقش‌رجب 2: (ŠNRm). کتیبه‌ای از شاپور یکم ساسانی بر دیواره صخره‌ای در نقش‌رستم. این کتیبه در پنج سطر به زبان یونانی در زیر شکم اسبی که شاپور بر آن سوار است، نوشته شده است. تحریر پهلوی ساسانی که بر روی شکم اسب نوشته شده بوده، به شدت آسیب دیده و تحریر پهلوی پارتی کاملاً از بین رفته است. مضمون کتیبه تفاوتی با کتیبه شاپور یکم در نقش‌رجب ندارد: «این پیکر خداوندگار مزداپرست، شاپور، شاهنشاه ایران و انیران، که نژاد از یزدان دارد. پسر خداوندگار مزداپرست، اردشیر، شاهنشاه ایران که نژاد از یزدان دارد، نوه خداوندگار بابک‌شاه» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی