Skip to content
 

کتیبه شاپور یکم در نقش‌رجب 1

کتیبه شاپور یکم در نقش‌رجب 1: (ŠNRb). کتیبه‌ای از شاپور یکم ساسانی بر دیواره صخره‌ای در نقش‌رجب در فاصله میان تخت‌جمشید و نقش‌رستم. این کتیبه در پنج سطر به زبان پهلوی ساسانی و چهار سطر به زبان پهلوی پارتی و شش سطر به زبان یونانی نوشته شده است. تحریر پهلوی پارتی و یونانی بر شانه اسبی که شاپور بر آن سوار است و تحریر پهلوی ساسانی در برابر سینه شاپور نگاشته شده است: «این پیکر خداوندگار مزداپرست، شاپور، شاهنشاه ایران و انیران، که نژاد از یزدان دارد. پسر خداوندگار مزداپرست، اردشیر، شاهنشاه ایران که نژاد از یزدان دارد، نوه خداوندگار بابک‌شاه» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی