Skip to content
 

کتیبه شاپور دوم در مشکین‌شهر

کتیبه شاپور دوم در مشکین‌شهر: (ŠMŠ). کتیبه‌ای به احتمال از شاپور دوم ساسانی در شهر مشکین‌شهر (خیاو سابق) آذربایجان. این کتیبه را در محل «سوروشکَن‌داشی» می‌نامند و بر صخره‌ای مشرف به رود خیاوچای و در دره‌ای مشهور به «باغ نوروز» نوشته شده است. این کتیبه که در سال 1345 پیدا شد، دارای 21 سطر به زبان پهلوی ساسانی است. ظاهراً کتیبه به فرمان نرسی و به یادبود دژی که در دست ساخت بوده، نوشته شده و بعدها شاپور دوم آن دژ را تکمیل کرده است: «من این دژ را به نام ایزدان و فره شاهان در هفت سال به پایان بردم. اکنون هر شهریار و هر بزرگ و هر آزادمردی که از اینجا بگذرد و این دژ را بپسندد، برای رامش من به درگاه ایزدان آفرین کند. اگر کسی این دژ را نمی‌پسندد، پس دژی بسازد که از این بهتر باشد» (بخشی از متن کتیبه). همچنین ← کتیبه سَلوک.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی