Skip to content
 

کتیبه دورا

کتیبه دورا: چند سفال‌نوشته اشکانی و ساسانی و نیز نوشته‌هایی بر روی پوست از شهر و محوطه باستانی دورا (دورااُروپوس) در شرق سوریه به دست آمده است. این نوشته‌ها به خط و زبان پهلوی پارتی و ساسانی هستند. سفال‌نوشته‌های پهلوی دورا از نظر ثبت نام اشخاص و مشاغل اهمیت دارند. در دورا دیوارنوشته‌های یادگاری‌ای نیز پیدا شده است. نمونه‌ای از آنها، یادگاری‌ای است که بر دیوار کنیسه دورا نوشته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی