Skip to content
 

کتیبه داریوش در همدان

کتیبه داریوش در همدان: (DH). کتیبه داریوش در همدان. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در دو نسخه بر روی دو لوح زرین و سیمین پیدا شده در همدان. دارای هشت سطر به فارسی باستان همراه با هفت سطر تحریر عیلامی و هشت سطر تحریر بابلی: «داریوش‌شاه گوید: این است شهریاری که من دارم، از سکاهای آن سوی سُغد تا حبشه، از هند تا لیدی. همان‌هایی که اهورامزدا بزرگ‌ترین خدایان به من داد» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی