Skip to content
 

کتیبه داریوش در نقش‌رستم 3

کتیبه داریوش در نقش‌رستم 3: (DNc). کتیبه سوم داریوش در نقش‌رستم. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر بدنة آرامگاه داریوش در نقش‌رستم و در کنار سنگ‌نگاره نیزه‌دار. دارای دو سطر به فارسی باستان همراه با دو سطر به عیلامی و دو سطر به بابلی در معرفی نیزه‌دار داریوش.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی