Skip to content
 

کتیبه داریوش در نقش‌رستم 2

کتیبه داریوش در نقش‌رستم 2: (DNb). کتیبه دوم داریوش در نقش‌رستم. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر بدنه آرامگاه داریوش در نقش‌رستم و در کنار درگاه آرامگاه. دارای 60 سطر به فارسی باستان همراه با 43 سطر به عیلامی و 39 سطر به بابلی و 25 سطر به آرامی. تحریر آرامی به شدت فرسوده شده و جز چند کلمه از آن باقی نمانده است. این کتیبه در مدح صفات داریوش است:

[hidepost]

«به خواست اهورامزدا چنانم که راستی را دوست می‌دارم و ناراستی را دوست نمی‌دارم. من نمی‌خواهم توانا بر ناتوان ستم کند، همچنین دوست ندارم که ناتوان بر توانا ستم کند. آنچه را که راست است، من آنرا می‌پسندم. من مرد دروغزن را دوست نیستم، تندخو نیستم . . . آزموده هستم، هم به دست و هم به پای. در سوارکاری، سوارکاری خوبم. در کمانداری،کمانداری خوبم. در نیزه‌وری، نیزه‌وری خوبم. چه پیاده و چه سواره» (بخشی از متن کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی