Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 28

کتیبه داریوش در شوش 28: (DSab). کتیبه بیست و هشتم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی مجسمه سنگی او که در مصر ساخته و به شوش آورده شده است. به زبان فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی و هیرگلیف مصری: «این تندیس سنگی است که داریوش‌شاه فرمان داد در مصر ساخته شود. به این دلیل که وقتی کسی بعدها آنرا دید، بداند که مرد پارسی مصر را گرفت. من داریوش، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین بزرگ» (بخشی از متن کتیبه). همچنین ← مجسمه داریوش یکم.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی