Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 27

کتیبه داریوش در شوش 27: (DSaa). کتیبه بیست و هفتم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگی پیدا شده در شوش. به زبان بابلی و بدون تحریر فارسی باستان و عیلامی. مضمون این کتیبه تا حدی زیادی شبیه و کوتاه‌شده کتیبه ششم داریوش در شوش است. داریوش در این کتیبه نیز مردمانی را که در ساخت کاخ شوش مشارکت داشته‌اند و نیز سرزمین‌هایی که مصالح لازم از آنجاها آمده است را معرفی می‌کند: «داریوش‌شاه گوید: به یاری اهورامزدا مصالح و زینت‌های این کاخ از دوردست‌ها آورده شدند. من آنها را به نظم در آوردم. هر آنچه من کردم، آنرا به خواست اهورامزدا به بهترین شکل کردم» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی