Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 26

کتیبه داریوش در شوش 26: (DSz). کتیبه بیست و ششم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی قطعاتی از لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. به زبان فارسی باستان و عیلامی و بدون تحریر بابلی. مضمون این کتیبه بجز بخش‌های آغازین آن شبیه کتیبه ششم داریوش در شوش است. داریوش در این کتیبه نیز مردمانی را که در ساخت کاخ شوش مشارکت داشته‌اند و نیز سرزمین‌هایی که مصالح لازم از آنجاها آمده است را معرفی می‌کند: «به خواست اهورامزدا، پدرم ویشتاسپ و پدربزرگم اَرشام هر دو زنده بودند، آنگاه که اهورامزدا مرا شاه روی این زمین کرد. اهورامزدا چنین خواست که در تمام این پهنه زمین، مرا همــچون مردی برگزیند و شاه روی این زمین کند. من به اهورامزدا پیشکشی دادم. اهورامزدا مرا یاری داد. مرا در هر آنچه که می‌خواستم انجام دهم، موفق گردانید. آنچه من کردم، همه را به خواست اهورامزدا انجام دادم» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی