Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 23

کتیبه داریوش در شوش 23: (DSw). کتیبه بیست و سوم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. به زبان بابلی و بدون تحریر فارسی باستان و عیلامی. این کتیبه آسیب دیده و بخش‌های زیادی از آن خوانده نمی‌شود: «انجام آنچه خواست اهورامزدا بود برای من دشوار نبود» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی