Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 22

کتیبه داریوش در شوش 22: (DSv). کتیبه بیست و دوم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. به زبان بابلی و بدون تحریر فارسی باستان و عیلامی. این کتیبه آسیب دیده و بخش‌های زیادی از آن خوانده نمی‌شود: «داریوش‌شاه گوید: اینها هستند سرزمین‌هایی که مردمان در آنها می‌زیند. آنان به من خراج می‌دهند. اهورامزدا آنها را به من داد . . . آنان از من فرمانبرداری می‌کنند» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی