Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 20

کتیبه داریوش در شوش 20: (DSt). کتیبه بیستم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. دارای ده سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی. دو سطر پایانی از بین رفته‌اند: «داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا و دیگر خدایان مرا بپایند و خانه‌ام را و تویی را که پس از این شاه خواهی شد» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی