Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 19

کتیبه داریوش در شوش 19: (DSs). کتیبه نوزدهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. دارای هفت سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی:

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا که خوبی‌ها را در این زمین برقرار می‌کند. که مردم را بر روی این زمین می‌آفریند. که شادی برای مردم می‌آفریند. که اسبان خوب و گردونه‌های خوب را می‌آفریند. او همه اینها را بر من ارزانی داشت. اهورامزدا مرا و آنچه من کرده‌ام را بپاید» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی