Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 17

کتیبه داریوش در شوش 17: (DSq). کتیبه هفدهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. دارای دو سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی. این کتیبه به شدت آسیب دیده و فقط سه کلمه «داریوش»، «چشم» و «دانست» در آن خوانده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی