Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 15

کتیبه داریوش در شوش 15: (DSo). کتیبه پانزدهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی لوحه سنگ مرمر پیدا شده در شوش. دارای چهار سطر به فارسی باستان و پنج سطر تحریر بابلی: «داریوش‌شاه گوید: به خواست اهورامزدا من در شوش این کاخ خوب را ساختم» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی