Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 14

کتیبه داریوش در شوش 14: (DSn). کتیبه چهاردهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی قطعاتی از یک مجسمه پیدا شده در شوش. دارای دو سطر به فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی: «این پیکره به فرمان داریوش‌شاه ساخته شد. باشد که اهورامزدا داریوش‌شاه و آنچه انجام داده را بپاید» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی