Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 13

کتیبه داریوش در شوش 13: (DSm). کتیبه سیزدهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی آجر لعابدار پیدا شده در شوش. به زبان‌های فارسی باستان و عیلامی و بابلی: «داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا شهریاری بزرگ با مردانی خوب به من داد. او مرا شاه این زمین کرد» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی