Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 11

کتیبه داریوش در شوش 11: (DSk). کتیبه یازدهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی آجر پیدا شده در شوش. دارای پنج سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی: «داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا از آن من است. من از آن اهورامزدا هستم. من اهورامزدا را پرستیدم. اهورامزدا مرا یاری رساند» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی