Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 10

کتیبه داریوش در شوش 10: (DSj). کتیبه دهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی پاستون پیدا شده در شوش. دارای شش سطر به فارسی باستان و پنج سطر تحریر عیلامی و پنج سطر تحریر بابلی: «داریوش‌شاه گوید: هر آنچه که من کردم، به شکل دیگری نکردم، بلکه به آن شکلی کردم که خواست اهورامزدا بود. اهورامزدا مرا دوست بود، هر آنچه که کردم، همه آن برایم با موفقیت بود. داریوش‌شاه گوید: به خواست اهورامزدا، این کاخی که من ساختم، برای هر کس که آنرا ببیند، عالی به نظر می‌آید. اهورامزدا سرزمین مرا بپاید» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی