Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 9

کتیبه داریوش در شوش 9: (DSi). کتیبه نهم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی پاستون پیدا شده در شوش. دارای چهار سطر به فارسی باستان و شش سطر تحریر عیلامی: «داریوش‌شاه گوید: هنگامی که اهورامزدا مرا شاه این زمین کرد، به خواست اهورامزدا من هر کاری را بخوبی انجام دادم» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی