Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 7

کتیبه داریوش در شوش 7: (DSg). کتیبه هفتم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در قطعات پراکنده بر روی چند پاستون پیدا شده در شوش. به زبان فارسی باستان همراه با تحریر بابلی: «من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین، پسر ویشتاسپ، هخامنشی. داریوش‌شاه گوید: این ستون‌ها را در کاخم ساختم» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی