Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 6

کتیبه داریوش در شوش 6: (DSf). کتیبه ششم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در نسخه‌های متعدد بر روی لوحه‌های گلی و سنگی و کاشی لعابدار پیدا شده در شوش. به زبان فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی. داریوش در این کتیبه مردمانی را که در ساخت کاخ شوش مشارکت داشته‌اند و نیز سرزمین‌هایی که مصالح لازم از آنجاها آمده است را معرفی می‌کند:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی