Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 5

کتیبه داریوش در شوش 5: (DSe). کتیبه پنجم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در 11 نسخه بر روی لوحه‌های گلی پیدا شده در شوش. دارای 52 سطر به فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی. همه نسخه‌ها آسیب دیده‌اند و متن کامل با مقایسه قطعات باقیمانده از هر کدام‌ها به دست آمده است:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی