Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 5

کتیبه داریوش در شوش 5: (DSe). کتیبه پنجم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در 11 نسخه بر روی لوحه‌های گلی پیدا شده در شوش. دارای 52 سطر به فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی. همه نسخه‌ها آسیب دیده‌اند و متن کامل با مقایسه قطعات باقیمانده از هر کدام‌ها به دست آمده است:

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که شادی برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد… داریوش‌شاه گوید: بسیار کارهای بد انجام شد، من آنها را نیک گردانیدم. کشورها در شورش بودند و یکی دیگری را می‌کشت، من به خواست اهورامزدا چنان کردم که یکدیگر را نابود نکنند. هر کس در جای خود است. آنان از قانون من می‌هراسند. توانا ضعیف را نمی‌زند و نابود نمی‌کند. داریوش‌شاه گوید: دیواری در شهر شوش خراب شده بود و بازسازی نشده بود، من دیوار دیگری برای آن ساختم. داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا با خدایان مرا و آنچه در این کتیبه نوشتم را بپایند» (بخشی از متن کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی