Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 3

کتیبه داریوش در شوش 3: (DSc). کتیبه سوم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در دو نسخه بر روی دو پاستون پیدا شده در شوش. دارای یک سطر به فارسی باستان همراه با یک سطر تحریر عیلامی و یک سطر تحریر بابلی. یکی از دو نسخه کتیبه در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود: «من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر ویشتاسپ» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی