Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 2

کتیبه داریوش در شوش 2: (DSb). کتیبه دوم داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در دو نسخه بر روی دو لوح گلی پیدا شده در شوش. یکی از این دو لوح آسیب دیده است. دارای 11 سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی. این کتیبه در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود: «من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه سراسر زمین، پسر ویشتاسپ، هخامنشی» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی