Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 1

کتیبه داریوش در شوش 1: (DSa). کتیبه اول داریوش در شوش. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر روی دو لوح گلی شکسته پیدا شده در شوش. دارای پنج سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی. این کتیبه در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود: «من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپ، هخامنشی. داریوش‌شاه گوید: به خواست اهورامزدا من این کار را کردم. چنانکه از نظر همگان عالی باشد» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی