Skip to content
 

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 8

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 8: (DPh). کتیبه هشتم داریوش در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در چهار نسخه بر روی دو لوح زرین و دو لوح سیمین که از صندوقی سنگی در پی دیوارهای کاخ آپادانا در تخت‌جمشید به دست آمدند. دارای 10 سطر به فارسی باستان همراه با 7 سطر تحریر عیلامی و 7 سطر تحریر بابلی. در این کتیبه داریوش مرزهای سرزمین تحت حاکمیت خود را مشخص می‌کند: «داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، هخامنشی. داریوش‌شاه گوید: این است شهریاری که من دارم، از سکاهایی که آن سوی سغدند تا حبشه. از هند تا سارد. این است که اهورامزدا بزرگترین خدایان مرا فرا داد. اهورامزدا مرا و خاندان مرا بپاید» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی