Skip to content
 

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 7

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 7: (DPg). کتیبه هفتم داریوش در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر دیوار جنوبی تخت‌جمشید. دارای 24 سطر به زبان بابلی و بدون تحریر فارسی باستان و عیلامی:

[hidepost]

«اهورامزدای بزرگ از همه خدایان بزرگ‌تر است، او آسمان و زمین را آفرید، او مردمان را آفرید، او به مردمان زنده بر روی این زمین کامیابی فرا داد، او داریوش را شاه کرد و شهریاری به داریوش‌شاه داد. روی این زمین پهناور کشورهای بسیاری هست. پارس، ماد و دیگر کشورهایی با زبان‌های دیگر و با کوه‌ها و دشت‌ها. از این سوی دریا تا آن سوی دریا. از این سوی صحرا تا آن سوی صحرا. داریوش‌شاه گوید: به یاری اهورامزدا، اینها هستند کشورهایی که در اینجا گرد آمدند و چنین کردند: پارس، ماد و دیگر کشورهایی با زبان‌های دیگر و با کوه‌ها و دشت‌ها. از این سوی دریا تا آن سوی دریا. از این سوی صحرا تا آن سوی صحرا. همانگونه عمل کردند که من به آنان فرمان داده بودم. هر آنچه من کردم، به یاری اهورامزدا کردم. اهورامزدا با همگی خدایان مرا بپایند. من و هر آنچه من آنرا دوست می‌دارم» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی