Skip to content
 

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 5

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 5: (DPe). کتیبه پنجم داریوش در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر دیوار جنوبی تخت‌جمشید و در سمت راست کتیبه چهارم داریوش در تخت‌جمشید. دارای 24 سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی: «من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای بسیار، پسر ویشتاسپ، هخامنشی. داریوش‌شاه گوید: به خواست اهورامزدا اینها هستند کشورهایی که من به یاری مردم پارس از آن خود کردم. آنان که از من ترسیدند و به من خراج دادند» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی