Skip to content
 

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 3

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 3: (DPc). کتیبه سوم داریوش در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در 18 نسخه بر روی پنجره‌های کاخ تَچَر در تخت‌جمشید. دارای یک سطر به فارسی باستان همراه با یک سطر تحریر عیلامی و یک سطر تحریر بابلی: «آستان سنگی ساخته‌شده در کاخ داریوش شاه.» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی