Skip to content
 

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 2

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 2: (DPb). کتیبه دوم داریوش در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در دو نسخه بر روی لباس سنگ‌نگاره‌های درگاه‌های کاخ تَچَر  و نیز بر درگاه کاخ هدیش در تخت‌جمشید. دارای یک سطر به فارسی باستان همراه با یک سطر تحریر عیلامی و یک سطر تحریر بابلی. این کتیبه اکنون در بخش مدال‌ها و نشان‌های کتابخانه ملی پاریس نگهداری می‌شود: «داریوش، شاه بزرگ، پسر ویشتاسپ، هخامنشی.» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی