Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در شوش 3

کتیبه خشیارشا در شوش 3: (XSc). کتیبه سوم خشیارشا در شوش. کتیبه‌ای از خشیارشا در یک نسخه بر روی لوح سنگ مرمر پیدا شده در شوش. دارای پنج سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی: «این کاخ را من ساختم. پس از آنکه شاه شدم، این لطف را از اهورامزدا طلب می‌کنم» (بخشی از متن ناقص کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی