Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 10

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 10: (XPj). کتیبه دهم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در دستکم پنج نسخه بر پنج پاستون پیدا شده در تخت‌جمشید. به فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و تحریر بابلی:

[hidepost]

«من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. خشیارشاشاه گوید: این تَچَر را من ساختم» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی