Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 8

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 8: (XPh). کتیبه هشتم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در سه نسخه به فارسی باستان و یک نسخه به عیلامی و یک نسخه به بابلی بر روی لوحه‌های سنگی پیدا شده در تخت‌جمشید و مشهد مادرسلیمان. دارای 60 سطر به فارسی باستان همراه با 50 سطر تحریر عیلامی و 50 سطر تحریر بابلی. این کتیبه به کتیبه دیوان مشهور است، چرا که در آن شرح قلع و قمع مردمی پرداخته شده که به‌زعم او پرستنده دیوان بوده‌اند:

[hidepost]

«خشیارشاشاه گوید: آنگاه که من شاه شدم، در میان یکی از ملت‌هایی که در بالا نوشتم، شورش شد. سپس اهورامزدا مرا یاری داد، به خواست اهورامزدا من آن مردم را شکست دادم و آنان را سرجایشان نشانیدم. در میان این مردمان جایی بود که پیش از این دیوان را ستایش می‌کردند. پس به خواست اهورامزدا من آن دیوکده را ویران کردم و اعلام کردم که دیوها نباید پرستیده شوند. در آنجا پیش از این دیوها ستایش می‌شدند، اما من مقرر کردم که فقط اهورامزدا ستایش شود، در زمان مقرر و به آیین مقرر. تویی که از این پس خواهی بود، اگر می‌خواهی در زندگی خوشبخت باشی و پس از مرگ رستگار شوی، به آن احکامی که اهورامزدا وضـع کـرده، مطیع باش» (بخشی از متن کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی