Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 7

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 7: (XPg). کتیبه هفتم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در دو نسخه بر روی لوح‌های زینتی از قطعات آجرکاشی پیدا شده در تخت‌جمشید. دارای 14 سطر به فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی:

[hidepost]

«شاه بزرگ، خشیارشا گوید: به خواست اهورامزدا، داریوش‌شاه پدر من، بناهای بسیار زیبا ساخت و فرمان داد به ساختن. نیز به خواست اهورامزدا، من به آن بناها افزودم و بناهای بیشتر ساختم» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی