Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 7

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 7: (XPg). کتیبه هفتم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در دو نسخه بر روی لوح‌های زینتی از قطعات آجرکاشی پیدا شده در تخت‌جمشید. دارای 14 سطر به فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی