Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 6

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 6: (XPf). کتیبه ششم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در چهار نسخه بر روی لوحه‌های سنگی پیدا شده در تخت‌جمشید. دارای 48 سطر به فارسی باستان همراه با 38 سطر تحریر بابلی و بدون تحریر عیلامی.
[hidepost]
این کتیبه‌ها را کتیبه جلوس یا جانشینی خشیارشا می‌نامند: «خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشیارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری، من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی با مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ و فراخ، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که ملل گوناگون دارند، شاه در این زمین بزرگ، دور و گسترده، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. خشیارشاشاه گوید: پدر من داریوش، پدر داریوش ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام. هم ویشتاسپ و هم ارشام هر دو زنده بودند، آنگاه که اهورامزدا را اراده بر آن شد که پدر من داریوش را بر این جهان فرمانروایی دهد. آنگاه که داریوش شاه شد، بسی بناهای باشکوه ساخت. خشیارشاشاه گوید: داریوش‌شاه را پسران دیگر هم بود، اما اراده اهورامزدا چنان بود که داریوش پدر من، مرا جانشین خود کرد. آنگاه که پدر من داریوش از این جهان برفت، به خواست اهورامزدا، من بجای پدرم شاه شدم و بر تخت نشستم. هنگامی که شاه شدم، بسی بناهای باشکوه ساختم. آنچه را که به فرمان پدرم ساخته شده بود، من نگهداری کردم و بناهای دیگر بر آن افزودم. آنچه را که من افزودم و آنچه را که پدر من ساخت، همه را به یاری اهورامزدا ساختیم. خشیارشاشاه گوید: مرا اهورامزدا بپاید و کشور مرا و آنچه را من ساخته‌ام و آنچه را که پدر من ساخته است، همه را اهورامزدا بپاید» (متن کامل کتیبه).
[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی