Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 4

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 4: (XPd). کتیبه چهارم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در چهار نسخه بر نمای پلکان شرقی و غربی و بر دو سوی ایوان شرقی کاخ هَدیش در تخت‌جمشید. به زبان فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی:
[hidepost]
«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشیارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری، من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی با مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ و فراخ، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که ملل گوناگون دارند، شاه در این زمین بزرگ، دور و گسترده، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. خشیارشا شاه بزرگ گوید: به خواست اهورامزدا این هَدیش را من ساختم. باشد که اهورامزدا با دیگر خدایان مرا و کشور مرا و هر چه من ساخته‌ام را بپاید» (متن کامل کتیبه).
[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی