Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 2

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 2: (XPb). کتیبه دوم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در دو نسخه بر نمای پلکان شمالی و شرقی کاخ آپادانا در تخت‌جمشید. دارای 30 سطر به فارسی باستان همراه با 18 سطر تحریر عیلامی و 19 سطر تحریر بابلی (نسخه پلکان شمالی فقط به فارسی باستان است):

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشیارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری، من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی با مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ و فراخ، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. خشیارشا شاه بزرگ گوید: آنچه من در اینجا ساخته‌ام، و آنچه من در جای دیگری ساخته‌ام، همه را به خواست اهورامزدا ساختم. اهورامزدا با دیگر خدایان بپایند مرا و شهریاری مرا و آنچه را که من ساخته‌ام» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی