Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 1

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 1: (XPa). کتیبه اول خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در چهار نسخه بر چهار دیواره داخلی درگاه‌های دروازه همه ملت‌ها در تخت‌جمشید. دارای 20 سطر به فارسی باستان همراه با 20 سطر تحریر عیلامی و 20 سطر تحریر بابلی:

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشیارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری، من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی با مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ و فراخ، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. خشیارشاشاه گوید: به خواست اهورامزدا، این دروازه همه ملت‌ها را من ساختم. بسیاری بناهای خوب دیگر در این پارسَه ساخته شد، که من ساختم و پدرم ساخت. هر بنایی که زیبا به دیده آید، آن همه را ما به خواست اهورامزدا ساختیم» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی