Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 3

کتیبه خشیارشا در تخت‌جمشید 3: (XPc). کتیبه سوم خشیارشا در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از خشیارشا در سه نسخه بر نمای پلکان جنوبی و بر دو سوی ایوان کاخ تَچَر در تخت‌جمشید. به زبان فارسی باستان همراه با تحریر عیلامی و بابلی:
[hidepost]
«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشیارشا را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری، من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی با مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ و فراخ، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. خشیارشا شاه بزرگ گوید: به خواست اهورامزدا، این هَدیش را داریوش‌شاه که پدر من بود، ساخت. باشد که اهورامزدا با دیگر خدایان مرا و آنچه که من ساخته‌ام و آنچه که پدرم داریوش‌شاه ساخته است را بپاید» (متن کامل کتیبه).
[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی