Skip to content
 

کتیبه تنگ‌کرم

کتیبه تَنگ‌کَرَم: دو کتیبه کوتاه به زبان پهلوی ساسانی که در تنگ‌کرم در نزدیکی فسا بر روی یک سکوی ستون‌مانند نوشته شده است. این کتیبه آسیب دیده و تاکنون به درستی قرائت نشده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی