Skip to content
 

کتیبه ترمذ

کتیبه تِرمِذ: دو کتیبه کوچک به زبان پهلوی ساسانی که در قره‌تپه ترمذ (در جنوب ازبکستان و حاشیه آمودریا) پیدا شده‌اند. این کتیبه‌ها محو شده‌اند و جز چند کلمه از آنها به دست نمی‌آید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی