Skip to content
 

کتیبه پنج‌کنت

کتیبه پَنج‌کَنت: کتیبه‌های کوچکی به زبان سُغدی که از ناحیه پنج‌کَنت در تاجیکستان به دست آمده‌اند. این کتیبه‌ها بر روی ظرف‌های سفالی و سنگی و استخوان نوشته شده‌اند و همگی به اواخر سده هفتم یا اوایل سده هشتم میلادی تعلق دارند. یکی از کتیبه‌ها در بردارنده فهرستی از الفبای سُغدی است. این کتیبه به فرمان کَوی‌فَرْن فرمانروای پَنج‌کَنت نگاشته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی