Skip to content
 

کتیبه بلاش چهارم

کتیبه بَلاش چهارم: کتیبه‌ای از بلاش چهارم اشکانی که به دو زبان پهلوی پارتی و یونانی بر ران تندیس مفرغین هرکول نگاشته شده است. این تندیس در سال 1363 هجری شمسی در عراق کشف شد. تحریر یونانی تاریخ سال 462 سلوکی (1-150 میلادی) را بر خود دارد. بلاش در این کتیبه پیروزی بر مهرداد و بیرون راندن او از میشان (غرب خوزستان) را شرح داده است. این تندیس به معبد آپولو هدیه شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی