Skip to content
 

کتیبه اورامان

کتیبه اورامان: (AW). بُنچاق اورامان. اسناد خرید و فروش دو تاکستان به خط و زبان‌های یونانی و پهلوی پارتی که در ناحیه اورامان کردستان پیدا شده و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شوند. این بنچاق‌ها در مجموع سه قطعه هستند که همگی بر روی پوست آهو نوشته شده‌اند. دو سند به خط و زبان یونانی همراه با تاریخ سلوکی و متعلق به سده نخست قبل از میلاد است. سند سوم به خط و زبان پهلوی پارتی همراه با تاریخ اشکانی و متعلق به سده نخست میلادی است. برخی پژوهشگران معتقد هستند که سند سوم به زبان آرامی نوشته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی