Skip to content
 

کتیبه اشکانی سرپل‌ذهاب

کتیبه اشکانی سَرپُل‌ذُهاب: (SPI). کتیبه‌ای از نگارنده ناشناس در سرپل‌ذهاب. این کتیبه دو قسمت و هر قسمت دارای دو سطر به زبان پهلوی پارتی است. قسمت اول در پشت سر سنگ‌نگاره سوارکار و قسمت دوم در پشت مرد پیاده‌ای است که در حال ادای احترام به اوست. به نظر می‌رسد که کتیبه‌ها در معرفی آن دو نفر هستند. این نوشته‌ها آسیب زیادی دیده و جز دو کلمه «پیکر» و «خویش» در آنها خوانده نمی‌شود. ← سنگ‌نگاره اشکانی سرپل‌ذهاب و کتیبه آنوبانی‌نی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی