Skip to content
 

کتیبه ارگیشتی یکم در قلعه جوان

کتیبه اَرگیشتی یکم در قلعه جوان: کتیبه‌ای به خط و زبان اورارتویی در مجاورت قلعه جوان و رود قلعه‌چای در نزدیکی روستایی به همین نام در ده کیلومتری شرق شهر عجب‌شیر در آذربایجان. این کتیبه به احتمال زیاد به فرمان «اَرگیشتی یکم» شاه اورارتو در فاصله سال‌های ۷۸۵ تا ۷۵۳ قبل از میلاد نوشته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی