Skip to content
 

کتیبه ارشام

کتیبه اَرشام: (AsH). کتیبه‌ای منسوب به اَرشام در یک نسخه و سه تکه بر روی لوح زرین پیدا شده در همدان. دارای 14 سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی. قسمت کوچکی از دو سطر پایانی کتیبه از بین رفته است. این کتیبه ارشام در سال 1299 هجری شمسی در همدان به دست آمد و اکنون در مجموعه‌ای خصوصی نگهداری می‌شود. در اصالت این لوح تردید وجود دارد:

[hidepost]

«اَرشام، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر اَریارَمنَه، شاه هخامنشی. ارشام‌شاه گوید: اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است، مرا شاه کرد. او کشور پارس را که دارای مردان خوب و اسبان خوب است، به من بخشید. به خواست اهورامزدا این کشور را دارم. اهورامزدا مرا و خاندان مرا و این کشور را بپاید» (متن کامل کتیبه).  ← کتیبه‌های جعلی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی