Skip to content
 

کتیبه اردشیر یکم در تخت‌جمشید 1

کتیبه اردشیر یکم در تخت‌جمشید 1: (A1Pa). کتیبه اول اردشیر یکم در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از اردشیر یکم هخامنشی در دو نسخه مجزا به فارسی باستان و بابلی بر روی لوحه‌های سنگی پیدا شده در تخت‌جمشید. دارای 11 سطر به فارسی باستان همراه با تحریر بابلی:

[hidepost]

«من اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌هایی با زبان‌های بسیار، شاه در این زمین دور و پهناور، پسر خشیارشا، هخامنشی. اردشیر شاه بزرگ گوید: به یاری اهورامزدا، این کاخ را که پدرم آغاز به ساختن کرد، من آنرا کامل ساختم. اهورامزدا با دیگر خدایان مرا بپاید، و شهریاری مرا، و آنچه که من کرده‌ام» (بخشی از متن کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی